05/05/2022

Arkitektens ord

 – smarte og funksjonelle leiligheter

Lønneveien B3 og B4 består av en variert leilighetsmiks, for å kunne tiltrekke seg ulike grupper av mennesker, til en god pris.

Leilighetene henvender seg hovedsaklig med utsikt utover Lura og mot Sandnes og har gode solforhold fra terrassene. Arkitektonisk er det laget et konsept med lyse fasdelinjer som står i kontrast til de inntrukkede mørkere delene av byggene, som skaper en variasjon i fasadene, og som er med på å binde volumet sammen som en helhet.

Brandsberg-Dahls Arkitekter AS

Andre aktueltsaker

Kontaktperson

Helene Olsen-Beck

Salgs- og markedssjef

Utbyggere

K2 Bolig utvikler og tilbyr prosjekter til alle målgrupper. Felles for prosjektene er ambisjonen om å skape gode boliger og gode bomiljø. Det endelige målet er trivsel for alle framtidige beboere. Barn og ungdom, så vel som voksne og gamle.

k2-stavanger.no/bolig/

Nordr bygger for gode nabolag – og gode nabolag gir bedre samfunn. Å bygge steder hvor folk føler at de hører hjemme, i trygge lokalsamfunn hvor verdiene som skapes er langt mer viktigere enn det som kan måles i penger.

nordr.no

Markedsmateriell er ikke en del av kontraktsgrunnlaget. Alle illustrasjoner, perspektiver, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk av ferdig bebyggelse og utendørsareal, og er ikke bindende for endelig utforming. Markedsmateriellet kan inneholde elementer som ikke inngår i leveransen, både når det gjelder utvendige forhold og innredning. All informasjon er gitt med forbehold om utbyggers rett til å foreta endringer. Dersom det er avvik mellom endelig leveransebeskrivelse og tegninger i prospektet er det den endelige leveransebeskrivelsen som gjelder.