Prosjektet

Ditt nye hjem på Lura

35 flotte leiligheter med beliggenhet ved fjord, eikeskog, småbåthavn og badeplass. Det er idyllen som venter på nye beboere på Lurahammeren. Nærmere bestemt Lønneveien 4. Leilighetene er fordelt på 6 etasjer og rommer fra 44 m² til 103 m². Det er lurt å investere i egen bolig. Spesielt på Lura.

I Lønneveien bor du i flotte omgivelser med kort vei til det meste – midt mellom Sandnes sentrum og Forus, få minutter unna det meste. Jobb, barnehage, skole, trening og shopping. 8 minutter fra Sandnes sentrum, 6 minutter fra Forus og 12 minutter fra Stavanger. Det er derfor det kan være lurt å bo på Lura.

Kontaktperson

Helene Olsen-Beck

Salgs- og markedssjef

Utbyggere

K2 Bolig utvikler og tilbyr prosjekter til alle målgrupper. Felles for prosjektene er ambisjonen om å skape gode boliger og gode bomiljø. Det endelige målet er trivsel for alle framtidige beboere. Barn og ungdom, så vel som voksne og gamle.

k2-stavanger.no/bolig/

Nordr bygger for gode nabolag – og gode nabolag gir bedre samfunn. Å bygge steder hvor folk føler at de hører hjemme, i trygge lokalsamfunn hvor verdiene som skapes er langt mer viktigere enn det som kan måles i penger.

nordr.no

Markedsmateriell er ikke en del av kontraktsgrunnlaget. Alle illustrasjoner, perspektiver, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk av ferdig bebyggelse og utendørsareal, og er ikke bindende for endelig utforming. Markedsmateriellet kan inneholde elementer som ikke inngår i leveransen, både når det gjelder utvendige forhold og innredning. All informasjon er gitt med forbehold om utbyggers rett til å foreta endringer. Dersom det er avvik mellom endelig leveransebeskrivelse og tegninger i prospektet er det den endelige leveransebeskrivelsen som gjelder.